Kvalitetssikring av tjenester

Først og fremst må det legges til rette for at selve konsultasjonstiden og/eller behandlingen blir produktiv og samtidig dekkende. Klinikkens konsept er bygget opp på en slik måte at pasienten eller utøveren skal få mest ut av tiden. Du har terapeutens fokus under hele behandlingstiden. Behandlingskontorene er lukket, slik at PRIVACY ivaretas.

Det kan være nødvendig med justeringer på arbeidsplassen og/eller treningen. Disse forandringene varierer ut ifra problemstilling, varighet og intensitet. Din terapeut vil gjennomgå spesifikke øvelser alt designet til ditt behov. Øvelser før eller under selve behandlingen kan være aktuelt. Da vil få instruksjoner på hva du skal gjøre og dette gjennomføres på senteret i kombinasjon med selve behandlingen. Dersom du har en 30 min. behandling må du beregne 45-50 min. totalt.

Klinikkens terapeuter gjør sitt ytterste for stadig å være faglig oppdatert og samtidig bidra til innovasjon innen faget. Det handler ikke om hva du gjør, men hvordan du gjør det!

Kvalitetssikring av terapeutene:

– Årlig re-sertifisering innen Active Release Techniques®
– Årlig kliniske samlinger med instruktørene i Active Release Techniques®
– Interne fagdager på klinikken
– Interne fagdager med ulike faggrupper på Helsehuset i Moss
– lnternt ukentlig pasientforum
– Underviser ved flere samlinger i Europa i året
– Deltakelse på andre relevante kurs og konferanser

Klinikkens terapeuter gjennomfører årlig re-sertifiseringer innen Active Release Techniques® systemet. Alle sertifiserte ART® terapeuter gjennomgår slike årlige sertifiseringer etter fullført utdanning. Det er tar vanligvis 3-4 år å sertifisere seg innen denne metoden i kombinasjon med arbeid (Kiropraktikk, Fysioterapi, Osteopati, Naprapati, Manuellterapi). Det kreves mye selvstudier og øvinger med kolleger for å bli en dyktig behandler innen Active Release Techniques®.

Slik er videreutdanningsprogrammet til Active Release Techniques®:

– 3 basemoduler: Rygg og nakke. Skulder, albue, håndledd og fingre. Hofte, kne, ankel og føtter.
– 3 ettermoduler: Nerverøtter, plexus og perifere nervebaner. Biomechanics. Differiansiering og palpasjonsteknikk.
– Årlig kliniske samlinger med instruktørene i Active Release Techniques®.

Klinikkens terapeuter er ansvarlige for sertifiseringen av instruktører i Europa. Per januar 2016 er det 14 ART® assistenter som sertifiserer seg til instruktører.

Slik er instruktørprogrammet for assistentene i Active Release Techniques®:

Erfaring: Assistenten må ha minimum 3 års klinisk erfaring i full stilling som behandler.
Ferdigheter: Assistenten må ha god innsikt i biomekaniske faktorer og være dyktig til å sette diagnose.

– Hands On: Assistenten er god til å bruke riktig behandlingsteknikk etter palpasjonsevalueringen.
– Instruks og re-test: Assistenten gir gode instrukser og benytter aktive og funksjonelle re-tester.
– Antall timer: Assistenten blir instruktør etter å ha gjennomført 12 kursmoduler fordelt påmodulene.
– Test: Kontinuerlig evaluering. Etter 12 gjennomførte moduler blir assistenten testet praktisk og teoretisk.

Interne fagdager på klinikken:

Terapeutene gjennomfører jevnlig fagdager internt, og i felleskap med ortopediinginiørene, ortopedspesialistene, ortopedteknikere og fotterapeutene på Helsehuset i Moss.

Les mer om: Active Release Techniques® / Hva sier kundene? / Vanlige spørsmål / Kvalitetssikring / Typiske tilstander / Helseforsikring / Fysioterapi