Fysioterapi

Fysioterapifaget i seg selv dekker et bredt felt innen rehabilitering og habilitering. Fysioterapeuter arbeider med lunge- og hjertepasienter, behandling av muskel- og skjelettsystemet, nevrologiske tilstander, opptrening generelt eller med bassengtrening m.m. Klinikkens fysioterapeuter er spesialiserte innen muskel-, nerve- og skjelettsystemet. Terapeutene har mange års etterutdanning innen noe av det mest krevende for faget – muskel-, nerve- og skjelettplager. Utredning og behandling på ART Klinikken kan også ofte være et godt og nødvendig supplement til tradisjonell fysioterapi, kiropraktikk m.m.

«Funksjonshemmede, kroniske sykdommer som revmatisme, belastningslidelser, idrettsskader, ung og gammel. Alle kan ha behov for fysioterapi. Barn kan oppmuntres til større selvtillit gjennom fysioterapi. Det er en klar sammenheng mellom fysisk og mental helse. Fysioterapeuten kan vurdere sammenhengen mellom plager og smerter, funksjon og levevaner og hvordan psykiske og sosiale forhold påvirker din livssituasjon.»

Det er ingen ventetid eller behov for henvisning ved timebestilling til fysioterapeutene på klinikken i Moss.

Mange bedrifter og privatpersoner velger i dag å forsikre seg mot offentlig helsekø. En helseforsikring gir deg som forsikringstaker garantier for at du skal få den utredning og behandling du trenger, når du trenger det. På ART® Klinikken kan du benytte deg av din helseforsikring. Klinikken har avtale med de fleste helseforsikringsselskap. Dersom du er i tvil om hvordan du går frem, tar du kontakt direkte med ditt forsikringsselskap slik at din saksbehandler kan hjelpe deg. Har du allerede alt i orden og bekreftelsen du trenger for å få dekket utgiftene til undersøkelse og behandling, kontakter du klinikken direkte.

Les mer om: Active Release Techniques® / Hva sier kundene? / Vanlige spørsmål / Kvalitetssikring / Typiske tilstander / Helseforsikring / Moss Ortopedisk Klinikk